Zajęcia teoretyczne to 30 godzin lekcyjnych wykładów obejmujących zagadnienia dotyczące przepisów ruchu drogowego oraz 4 godziny wykładów z zakresu pomocy przed medycznej. Zajęcia odbywają się w sali wykładowej naszego ośrodka i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów.

Sala wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne i wszelkie materiały przygotowujące przyszłych kierowców. Ponieważ zajęcia teoretyczne są równie ważne, jak zajęcia praktyczne, obecność na nich jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności możliwe jest spotkanie z wykładowcą w innym terminie i nadrobienie zaległości.

Nadmieniamy, że każdy uczestnik kursu otrzyma bezpłatnie podręcznik do nauki zagadnień z przepisów ruchu drogowego wraz z obecnie obowiązującymi testami. Jeśli, mimo obecności, dowolna partia materiału nie jest zrozumiana, sprawia trudności, wówczas również jest możliwość nieodpłatnych konsultacji z wykładowcą.

Zajęcia teoretyczne z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej odbywają się w sali wykładowej naszego ośrodka. Szkolenia te każdorazowo są przeprowadzane przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów.

Całość zajęć teoretycznych jest podsumowana egzaminem teoretycznym wewnętrznym. Odbywa się on na terenie naszego ośrodka. Obejmuje zagadnienia poruszane na wykładach, a więc przepisy ruchu drogowego oraz zagadnienia z zakresu pomocy przed medycznej. Egzamin wewnętrzny teoretyczny jest bezpłatny.

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest przepustką do zajęć praktycznych.