Po zdanym egzaminie państwowym należy dla pewności udać się do biura obsługi klienta WORD, aby zweryfikować kompletność dokumentów. WORD przesyła nasze dokumenty do wydziału komunikacji zgodnego z adresem zameldowania. Następnie po 2 – 3 tygodniach prawo jazdy jest gotowe do odbioru we właściwym wydziale komunikacji.