Zajęcia praktyczne odbywają się na samochodach Toyota Yaris – dokładnie takich, jakie w tej chwili są wykorzystywane do egzaminowania kandydatów na kierowców podczas egzaminów państwowych.

Szkolenie praktyczne obejmuje 30 godzin zegarowych. Zajęcia mają na celu nauczyć kursanta posługiwania się samochodem, jazdy nim i wykonywania manewrów (również tych na placu manewrowym), które będą potem egzekwowane na egzaminie państwowym. Większość z tych godzin to nauka jazdy po trasach egzaminacyjnych w Piotrkowie Trybunalskim, przy czym kursant rozpoczyna jazdę w Tomaszowie Mazowieckim, samodzielnie pokonując trasę do Piotrkowa Tryb. i z powrotem.

Nie ma grafiku jazd. Każdy kursant indywidualnie z instruktorem ustala termin spotkania oraz czas jego trwania, przy czym nie należy przekraczać 2 godzin dziennie w przypadku pierwszych 8 godzin jazdy, natomiast po 8 godzinie nie należy przekraczać 3 godzin dziennie.

W trakcie szkolenia kursant ma prawo do zmiany instruktora, a nawet do zmiany ośrodka szkolenia kierowców. Całość zajęć praktycznych jest podsumowana egzaminem praktycznym wewnętrznym. Odbywa się on przeważnie po trasach egzaminacyjnych Piotrkowa Trybunalskiego. Obejmuje zagadnienia poruszane na zajęciach, a więc przepisy ruchu drogowego, posługiwanie się samochodem, wykonywanie manewrów, sprawdzenie kandydata w rozmaitych sytuacjach drogowych.

Egzamin wewnętrzny praktyczny jest bezpłatny Pozytywny wynik egzaminu praktycznego jest przepustką do egzaminu państwowego.