Koszty utrzymania samochodu mogą być bardzo różne. W karierze kierowcy jednym z pierwszych wydatków jest prawo jazdy, w które wliczają się koszty nauki i kursów jazdy. Ceny są różne, w zależności od miasta, firmy i rodzaju praca jazdy. Najpopularniejszym prawem jazdy jest kat. B. Jego ceny orientacyjnie przedstawia poniższa tabela.


Dorośli

Młodzież*

Kurs prawa jazdy kat. B płatny jednorazowo

1000 zł

900 zł

Kurs prawa jazdy płatny w ratach**

1100 zł

1000 zł

Kurs indywidualny dla jednej osoby

1300 zł

1300 zł

Kurs indywidualny dla dwóch osób

1200 zł / os.

1200 zł / os.

Kurs weekendowy

1150 zł

1150 zł

Uzupełniająca godzina jazdy***

35 zł

35 zł

 

 

Nasz kursant

Kursant z innego ośrodka

Dodatkowe szkolenie teoretyczne****

90 zł

100 zł

Dodatkowe szkolenie praktyczne****

190 zł

230 zł

* Młodzież to osoby uczące się posiadające ważne legitymacje szkolne lub studenckie i które nie ukończyły 26 roku życia.

** Opłata za kurs może być uiszczona w dowolnych, nieoprocentowanych ratach, przy czym pierwsza wpłata
w wysokości 100 zł powinna zostać wniesiona w dniu zapisu na kurs.

**** Szkolenie dodatkowe odbywać się musi każdorazowo po trzykrotnym kolejnym uzyskaniu negatywnego wyniku z części teoretycznej lub praktycznej egzaminu państwowego.

Cena kursu obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych,
  • 30 godzin zajęć praktycznych,
  • 4 godziny zajęć z zakresu pomocy przed medycznej,
  • materiały szkoleniowe,
  • egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny,
  • indywidualne konsultacje z zakresu przepisów ruchu drogowego,
  • ubezpieczenie kursanta podczas zajęć praktycznych.