Nie różni się w zasadzie niczym od egzaminów wewnętrznych przeprowadzonych w ośrodku. Przebiegać będzie dokładnie w ten sam sposób. Należy zdać egzamin teoretyczny, a po jego pomyślnym wyniku, można przystąpić do egzaminu praktycznego.

Część teoretyczna składa się z 18 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Czas trwania to
25 minut, a ilość dopuszczalnych błędów to 2 dla prawa jazdy kategorii B.

Część praktyczna rozpoczyna się na placu manewrowym, gdzie kandydat na kierowcę ma do wykonania następujące zadania:

  • sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego (do wylosowania są dwa elementy),
  • jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (popularny „rękaw” lub „jazda po łuku”),
  • ruszenie z miejsca do przodu na wzniesieniu (popularna „jazda pod górkę”).

Zaliczenie placu manewrowego pozwala na kontynuowanie egzaminu praktycznego w ruchu miejskim. Tam kandydat będzie sprawdzany z umiejętności parkowania, zawracania, bezpieczeństwa i uczestniczenia we wszelkich sytuacji drogowych.

Czas egzaminu praktycznego liczy się od momentu wyjechania z placu manewrowego do ruchu miejskiego i wynosi 25 minut pod warunkiem, że wszystkie obowiązkowe zadania egzaminacyjne zostaną w tym czasie wykonane (nie zawsze jest to możliwe, choćby
z powodu natężenia ruchu drogowego, stąd bardzo często czas egzaminu się wydłuża).

Cennik egzaminu państwowego w WORD w Piotrkowie Tryb. (obowiązuje od 10.01.2006 r.):

KATEGORIA

Opłata podstawowa

Nieobecność

Opłata za teorię

Nieobecność

Opłata za egzamin praktyczny

Nieobecność

A1, A

162,00

81,00

22,00

11,00

140,00

70,00

B

134,00

67,00

22,00

11,00

112,00

56,00

B1, C1, D1, T

157,00

78,50

22,00

11,00

135,00

67,50

C, D

182,00

91,00

22,00

11,00

160,00

80,00

B+E

160,00

80,00

-----

-----

160,00

80,00

C1+E, C+E, D1+E, D+E

195,00

97,50

-----

-----

195,00

97,50

Dodatkowe opłaty za negatywne teorie przy wyznaczonym całym egzaminie

A1, A

92,00

-----

-----

-----

-----

-----

B

78,00

-----

-----

-----

-----

-----

B1, C1, D1, T

89,50

-----

-----

-----

-----

-----

C, D

102,00

-----

-----

-----

-----

-----

Za egzamin teoretyczny w formie ustnej opłata wynosi 40,00zł od kategorii

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. Nr 217 poz. 1835 z 2005 r.)