Należy osobiście zgłosić się do biura obsługi ośrodka celem podpisania umowy, przedłożenia niezbędnych dokumentów i uregulowania płatności (zarówno jednorazowej, jak i pierwszej raty).

Dokumenty niezbędne do odbycia kursu prawa jazdy:

  • jeden z dokumentów tożsamości ze zdjęciem,
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na odbycie kursu (dotyczy osób, które nie ukończyły 18 lat),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów,
  • jedno zdjęcie.

Wtedy również kursant deklaruje się, w jakim czasie chciałby uczęszczać na zajęcia
i przypisany zostaje do konkretnej grupy szkoleniowej.